Show simple item record

dc.contributor.authorDriscoll, Emma
dc.contributor.authorFischer, Mikaela
dc.date.accessioned2008-12-01T23:39:13Z
dc.date.available2008-12-01T23:39:13Z
dc.date.issued2008-12-01T23:39:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18794
dc.description.abstractPalliativ vård är en aktiv helhetsvård av den döende människan och dennes familj, enligt WHO. Vården skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den palliativa vårdens övergripande mål är att ge patienten och dennes närstående högsta möjliga livskvalitet. Det är mycket viktigt att vårdpersonal har ett etiskt förhållningssätt och värnar om patientens subjektiva upplevelse av livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en djupare förståelse av livskvalitet hos patienter i palliativ vård. Uppsatsen bygger på tio vetenskapliga artiklar och en litteraturöversikt som har analyserats enligt induktiv metod och manifest ansats. Inkluderade artiklar fanns genom en manuell sökning, samt genom sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. I resultatet framkom faktorer som inverkar på livskvaliteten hos patienter i palliativ vård, vilka presenteras under tio kategorier: symtom, kognitiv förmåga, kontroll, relationer, vårdens betydelse, värdesätta vardagen, värdighet och respekt, hopp, religionen och det andligas betydelse samt förberedelse. I diskussionen applicerades delar av resultatet till Siri Næss teori kring livskvalitet med begreppen aktivitet, gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Det har framkommit att en effektiv samverkan mellan olika yrkesgrupper är nödvändigt för att en god palliativ vård skall uppnås och för att alla aspekter som livskvalitet innefattar skall kunna mötas på bästa sätt. Det är även betydelsefullt att den palliativa vården präglas av en holistisk människosyn då denna litteraturstudie visar på att livskvalitet har en inverkan på alla dimensioner hos människan.en
dc.language.isosween
dc.titleAtt leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vården
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record