GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Dysfagi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18783

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18783_1.pdf204KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dysfagi
Authors: Bülow, Margareta
Issue Date: 2005
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Abstract: Dysfagi är ett symptom på en onormal sväljningsförmåga. Problemen kan finnas i munnen, svalget eller matstrupen. Symptomen är ofta varierande, från en känsla av upphakning i samband med ätande och drickande till allvarliga kvävningsanfall på grund av felsväljning. Att drabbas av sväljningssvårigheter kan innebära att livet förändras drastiskt. Ätande och drickande kan bli mödosamt eller kanske helt omöjligt. Inte sällan framkommer olika etiska och psykologiska aspekter. Olika sjukdomstillstånd ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18783
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011