GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18782

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18782_1.pdf151KbAdobe PDF
View/Open
Title: Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat
Authors: Klasson, Wasty
Issue Date: 2004
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Abstract: De funktionella svårigheterna vid ätandet kan delas in i intagande av mat, sväljning och ork: * intagande av mat att hantera maten på tallriken, att föra maten till munnen och att samtidigt sitta ordentligt * sväljning öppna/stänga munnen, hantera maten i munnen och att svälja * ork ork att genomföra en hel måltid, äthastighet, mängd uppäten mat Förutom nämnda ätproblem finns det flera möjliga faktorer som kan påverka hur mycket man äter, till exempel nedsatt aptit, depression ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18782
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011