GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Etik - näring och ätande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18781

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18781_1.pdf163KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_18781_4.pdf163KbAdobe PDF
View/Open
Title: Etik - näring och ätande
Authors: Westergren, Albert
Issue Date: 2006
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Keywords: Nutrition
Etik
Abstract: Grundläggande etiska principer är att värna om vårdtagares självbestämmande, att göra gott och inte skada, att vara rättvis och att värna om livets okränkbarhet. Principerna att göra gott och att respektera autonomin är nära förbundna med beslut relaterade till liv och död. Centrala frågor att söka svar på är om vårdtagaren är kompetent att fatta beslut som är i överensstämmelse med hans/hennes långsiktiga intresse. Vad är vårdtagarens vilja? Vilket beslut gör gott och vilket gör skada? Om v... more
Description: Texten är delvis modifierad och tagen från boken ”Svårigheter att äta” (Westergren, 2003) kapitel 13 (av Albert Westergren, s.157-162)
URI: http://hdl.handle.net/2077/18781
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011