GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Maten och det nya landet : en forskningsrapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK).


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18775

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18775_2.pdf199KbAdobe PDF
View/Open
Title: Maten och det nya landet : en forskningsrapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK).
Authors: Brembeck, Helene
Karlsson, MariAnne
Ossiansson, Eva
Shanahan, Helena
Jonsson, Lena
Bergström, Kerstin
Engelbrektsson, Pontus
Issue Date: 2007
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Abstract: Rapporten Maten och det nya landet ingår i forskningsprojektet Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+, som är ett institutions- och fakultetsövergripande samarbete mellan forskare från etnologi, företagsekonomi, hushållsvetenskap och konsumentteknik vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Göteborgs universitet. Projektet pågår åren 2004-2007 och finansieras av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). I fokus ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18775
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011