GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet >

Är abstraktion hemskt – eller hemskt bra? Ett problem kan bli en möjlighet inom kemiundervisningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18728

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18728_1.pdf80KbAdobe PDF
View/Open
Title: Är abstraktion hemskt – eller hemskt bra? Ett problem kan bli en möjlighet inom kemiundervisningen.
Authors: Nordholm, Sture
Eek, William
Issue Date: 2008
Publication type: report
Publisher: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Organization: Göteborgs universitet, Inst för kemi
Keywords: Kemiundervisning
Abstraktion
Programvara
Abstract: Kemin är central bland vetenskaperna med kraftiga inslag av både matematik och fysik å ena sidan och biologi, geologi och medicin å den andra sidan. Lärandet och forskandet innehåller därför både matematisk abstraktion och konkret experimentell metodik och empiri. Detta vida spann är en stor utmaning för elever, studenter och kemister i allmänhet. Här redovisas resultatet av ett projekt som haft till mål att reducera barriärer i lärandet av abstrakta begrepp inom kemin. Tre olika metoder har utn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18728
Appears in Collections:Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011