GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet >

Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18724

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18724_1.pdf80KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens
Authors: Eriksson Sjöö, Tina
Sild Lönroth, Carina
Rubinstein Reich, Lena
Issue Date: 2008
Publication type: report
Publisher: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Organization: Malmö högskola
Keywords: Socionomutbildning
Lärarutbildning
Arbetslivserfarenhet
Empatisk förmåga
Professionell kompetens
Perspektivtagande
Värderingsförmåga
Narrativ metod
Abstract: Projektets övergripande idé var att stödja studenters lärande genom att använda deras erfarenheter från förvärvsarbete eller föreningsverksamhet för att utveckla empatisk förmåga, perspektivtagande och värderingsförmåga. Avsikten var att bidra till utveckling mot professionell kompetens i lärar- och socionomutbildningarna. Projektet genomfördes i ett antal seminarier i socionom- respektive lärarutbildningen samt med en grupp högskolestudenter i Näktergalen mentorsverksamhet. Utgångspunkten ... more
Description: En fullständig resultatredovisning av projektet finns i Barbara Freskos utvärderingsrapport ”Developing Interpersonal Competences Using Narratives Derived from Personal Experience: An Evaluation of the PU Project at Malmö University"
Related work: http://hdl.handle.net/2077/18727
URI: http://hdl.handle.net/2077/18724
Appears in Collections:Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011