GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning >

Att undervisa om ljud, hörsel och hälsa - kunskapsbas, undervisningsförslag och kopieringsunderlag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18684

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18684_1.pdf1600KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa om ljud, hörsel och hälsa - kunskapsbas, undervisningsförslag och kopieringsunderlag
Authors: West, Eva
Issue Date: Sep-2008
University: Göteborgs universitet
Institution: Enheten för ämnesdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
8
Abstract: Rapporten inleds med en ämnesdidaktisk analys av området ljud, hörsel och hälsofrågor kopplade till höga ljudnivåer. Till denna analys hör bl.a. en översikt över vanliga vardagsbegrepp om ljud, örat och hörsel, liksom förslag till mål och uppgifter för formativ utvärdering. Ämnesfördjupning ingår också. Sedan framställs en sekvens av lektioner som exemplifierar hur resultat av den ämnesdidaktiska analysen kan användas då man undervisar om ljud, hörsel och hälsa i grundskolan. Till sekvensen hör ... more
ISSN: 1651-9531
URI: http://hdl.handle.net/2077/18684
Appears in Collections:Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning

 

 

© Göteborgs universitet 2011