Show simple item record

dc.contributor.authorAlveflo, Mariaswe
dc.contributor.authorJuhlin, Annaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:05:14Z
dc.date.available2008-10-30T08:05:14Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18507
dc.description.abstractSammanfattning: Vi har under vår utbildning mött en osäkerhet ute i verksamheterna vad det gäller specialpedagogens uppdrag. Vi har känt att gränsen mellan speciallärare och specialpedagoger har varit otydlig. Syftet med denna studie är därför att kartlägga specialpedagogens uppdrag i skolans verksamhet, i arbetet mot eleverna i förskoleklass till årskurs sex. Våra frågeställningar är: Vad säger det specialpedagogiska programmet på Göteborgs universitet om specialpedagogens uppdrag? Finns det några övergripande styrdokument som beskriver specialpedagogens uppdrag? Hur beskriver specialpedagogen sitt uppdrag i verksamheten? Hur använder sig rektorerna/skolledarna av den specialpedagogiska kompetensen? Som metod har vi valt kvalitativ intervju då vi vill ha en djupare förståelse för specialpedagogens uppdrag i verksamheten. Vi har intervjuat sex specialpedagoger samt deras rektorer. Vi har kommit fram till att specialpedagogens uppdrag är mer omfattande än vad högskoleförordningens examensförordning för specialpedagoger uppger. En stor del av sin tid avsätter exempelvis specialpedagogen till specialpedagogisk undervisning. Detta examensarbete ger en kunskap om specialpedagogens uppdrag och vilken betydelse specialpedagogen har för hela skolans verksamhet för att uppfylla målet "en skola för alla".swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectBarn i behov av särskilt stödswe
dc.subjectförskoleklass tillswe
dc.titleSpecialpedagogens uppdrag i skolans verksamhet för elever i förskoleklass till årskurs sexswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record