GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Barnmassage


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18498

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18498_1.pdf353KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barnmassage
Authors: Ahlander, Lisa
Holmqvist, Malin
Cederlund, Malin
Issue Date: 2008
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Vårt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vilken påverkan barnmassage/beröring har på barngruppen samt det enskilda barnet i förskolan. För att uppnå vårt syfte tog vi hjälp av två problemformuleringar. På vilket sätt påverkar barnmassage/beröring barngruppen? Kan barnmassage/beröring påverka barns inlärning? Vi valde att ställa öppna enkätfrågor via mail till pedagoger som arbetar med barnmassage/beröring runt om i Sverige. Dessutom införde två av oss barnmassage/beröring under vår ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18498
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011