GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18476

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18476_1.pdf404KbAdobe PDF
View/Open
Title: Inkludering av elever i behov av särskilt stöd.
Authors: Olofsson, Marina
Lokander, Anna
Issue Date: 2008
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som finns i alla skolor. Det kan vara elever som har specialundervisning eller får sina behov tillgodosedda i den egna klassrumsmiljön. Med inkludering av elever i behov av särskilt stöd menas att eleverna istället för särskild specialundervisning skall få den hjälp de behöver i den ordinarie klassrumsmiljön, men att undervisningen samtidigt skall anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Vi anser att inkluderingsarbetet är viktigt då vi i v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18476
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011