GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Allting handlar om kommunikation - en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av Mentors föräldrakurs


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18314

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18314_2.pdf278KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allting handlar om kommunikation - en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av Mentors föräldrakurs
Authors: Månsson, Helen
Issue Date: 9-Oct-2008
Degree: Student essay
Keywords: Föräldrar
föräldrakurs
kommunikation
Mentor
Aktivt lyssnande
Abstract: Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att gå på föräldrautbildning, och Statens folkhälsoinstitut har också i flera skrifter betonat att generella föräldrautbildningar är en viktig förebyggande insats. Det finns idag ett flertal olika föräldrastödsprogram ”på marknaden”. Detta arbete har studerat en av dessa – Mentors föräldrakurs. Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter föräldrar har fått av att delta i Mentors föräldrakurser i en liten kommun utanför Götebo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18314
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011