Show simple item record

dc.contributor.authorLöfgren, Kristin
dc.date.accessioned2008-10-02T09:18:53Z
dc.date.available2008-10-02T09:18:53Z
dc.date.issued2008-10-02T09:18:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18261
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractBakgrunden till denna studie är att det behövs mer kunskap om hur olika kulturmönster relateras till unga vuxnas livsvillkor och hälsa. Syftet med analysen är att ur ett genus- och sociokulturellt perspektiv skapa förståelse och synliggöra effekterna av utbildningsval på unga vuxnas psykiska hälsa. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med unga som befinner sig i utbildningsnivå med gymnasiet och är i åldrarna 17-29 år. Intervjuerna är gjorda genom öppna frågor och materialet är analyserat genom innehållsanalys. Som resultat från analysen framkom tre teman Att välja, Normering och Stress. och deras respektive subkategorier, möjlighet/tvång, inkluderande/exkluderande, genererande/förlamande. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser är att a) utbildningsvalet kan påverka unga vuxnas psykiska hälsa genom att identitet och normer hos vissa elever upplevs avvikande för gymnasieskolans struktur och kan i sin tur upplevas som ett utanförskap av eleven, b)genus- och kulturmönster som eleven identifierar sig med kan påverka utbildningsvalet och elevens upplevelse av sitt val, c)framtida folkhälsovetenskapliga studier bör uppmärksamma de elever som inte går den direkta vägen utan gör utbildningsval genom omvägar eller genom andra än de föregivna.en
dc.language.isosween
dc.subjectPsykisk hälsa, unga vuxna, utbildningsval, innehållsanalysen
dc.subjectMental health, youth, choice of education, contentanalysisen
dc.title"... en del vill ju bli så där kirurg och vara plugghäst så det skvätter om det, en del bara sitter som ett frågetecken ...." Innehållsanalys av unga vuxnas upplevelser av utbildningsvalen
dc.title.alternativeA content analysis about youth experiences of choice of educationen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record