GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Aktieägarvärde som funktion av strategier - Avknoppning, fusion samt uppköp


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1822

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Strategier.pdf913KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktieägarvärde som funktion av strategier - Avknoppning, fusion samt uppköp
Authors: Hårdstedt, K-G
Bengtsson, Jimmy
Issue Date: 2003
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 935090 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Aktieägarvärde
fusion
avknoppning
uppköp
Abstract: Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Industriell och Finansiell Ekonomi, Magisteruppsats, Ht-02. Författare: Jimmy Bengtsson & K-G Hårdstedt Handledare: Anders Axvärn Titel: Aktieägarvärde som funktion av strategier – Avknoppning, fusion samt uppköp Problemformulering: Strategier såsom sammanslagning och fokusering används ofta av företag som befinner sig i en förändringsfas, men frågan är om dessa strategier alltid ett självklart v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1822
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011