GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet >

Nätuniversitetets nya portal: inte bara teknik - Förslag på funktioner och resurser från förstudien 2002


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18071

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18071_1.pdf210KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nätuniversitetets nya portal: inte bara teknik - Förslag på funktioner och resurser från förstudien 2002
Authors: Berns, Tomas
Hansson, Henrik
Burvall, Patrik
Issue Date: 2002
Publication type: Report
Publisher: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Keywords: Nationell portal
högre utbildning
IT
organisation
studerandeperspektiv
svenska universitet och högskolor, Nätuniversitet
Abstract: Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har av regeringen fått i uppdrag att bygga upp och förvalta en IT-portal för användning inom Sveriges nätuniversitet. Portalen skall löpande utvecklas för att vara en för universitet och högskolor gemensam nod för information om utbud och sökmöjligheter av IT-stödd distansutbildning. En IT-portal kan förutom detta också erbjuda många olika tjänster som stödjer olika användargrupper, det vill säga såväl studenter i deras sökande efter kurser, i deras lärand... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18071
Appears in Collections:Rapporter från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011