Show simple item record

dc.contributor.authorAderud, Johanswe
dc.date.accessioned2008-09-23T08:07:33Z
dc.date.available2008-09-23T08:07:33Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18058
dc.description.abstractPå uppdrag av UCER, Umeå Centre for Evaluation Research, har vi utvärderat Nätuniversitetets webbportal ur användbarhetssynpunkt med syfte att hitta problem och föreslå förbättringar. Användbarhet definieras enligt ISO 9141-11 som: Den grad i vilken användaren i ett givet sammanhang kan nyttja en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt . Studien har genomförts med två metoder, en heuristisk studie utförd av tre expertanvändare och en användartest med fyra användare ur portalens målgrupp. Det finns ett antal problem på webbportalen som bör åtgärdas för att man ska uppnå så hög användbarhet som möjligt för den tänkta målgruppen. Problemen är av tre typer: 1. Användare med särskilda behov. Textstorleken på alla sidor bör ökas till minst 10 pixlar. Man bör även erbjuda en högupplöst sida med möjlighet att reglera textstorleken i webbläsaren. Färgerna på länkar (röd) och toppmenyn (röd och gul) skulle behöva ändras då de är svårlästa och utgör problem för färgblinda personer. Dessa problem kan anses mest akuta eftersom sajten i nuvarande utformning är helt oanvändbar för personer med dessa problem. Dessutom skulle en design som inte använder ramar (frames) underlätta för användare som använder skärmläsare som hjälpmedel. 2. Generella designfrågor: Överhuvudtaget behöver länkutformningen ses över och göras enhetlig. Som portalen ser ut idag finns det alldeles för många varianter av länkar som riskerar att göra användare osäkra. Detta är dock något som testpersonerna inte reagerat på. Detta kan bero på att de inte upplevde det som ett problem på samma sätt som expertutvärderarna eller att scenarierna var av den karaktären så att detta problem inte ställdes tillräckligt på sin spets under användartesten. Rubriker på sidor är inkonsekvent eller saknas. Länkar ändrar ibland namn. Användning av bild och alt -text är oklar. Söksidan uppfattades som bra av både testpersonerna och expertutvärderarna, men det skulle behövas en tydligare och mer lättillgänglig hjälp på sidan. Sidan bör också utformas så att man i största möjliga mån undviker scrollning då det medför att sökknappen försvinner. 3. Sökproblem: Det fanns en del uppgifter som ingen av testpersonerna lyckades lösa. Alla användare hade stora problem med att hitta de lärcentra som arbetade tillsammans med det önskade universitetet vilket också uppmärksammades av några av expertutvärderarna. Detta är något som man behöver göra något åt då det är viktig information som kan vara avgörande för om studenten väljer att söka utbildningen eller inte. En söktjänst för hela portalen är önskvärd för att lätt kunna hitta den information som man söker. Detta hade troligtvis gjort att testpersonerna kunnat hitta den verksamhetsplan som efterlystes i ett av scenariorna under användartesten.swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectUcerswe
dc.subjectstudentnyttanswe
dc.subjectanvändbarhetsstudieswe
dc.subjectNätuniversitetets webbportalswe
dc.titleNätuniversitetets webbportal - En användbarhetsstudieswe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record