Show simple item record

dc.contributor.authorSigrén, Peterswe
dc.contributor.authorHolmqvist, Hansswe
dc.date.accessioned2008-09-23T08:07:28Z
dc.date.available2008-09-23T08:07:28Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18052
dc.description.abstractHögskolan i Borås gavs 2004-11-01 i uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet att sammanställa och analysera tidigare kravspecifikationer, framtagna av högskolor och universitet, i samband med LMS-upphandlingar (Learning Management System). Material har ställts till förfogande från Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet i Göteborg, Karlstads universitet, Högskolan i Kristianstad, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, Umeå universitet samt Uppsala universitet. Målet med rapporten är att underlätta en nationell upphandling av en eller flera utbildningsplattformar inom den svenska högskolan och främja ett långvarigt erfarenhetsutbyte, inom den svenska högskolesektorn, rörande frågor knutna mot LMS/VLE (Virtual Learning Environment). Rapporten bygger på såväl kravspecifikationer som tidigare använts vid upphandlingar av LMS: s som sådana som är/var tänkta att ligga till grund för en framtida upphandling. Rapporten är utformad på ett sådant sätt att det skall vara möjligt att, med relativt små justeringar, använda materialet i ett gemensamt nationellt upphandlingsuppdrag. Det innebär att läsaren får ha en viss förståelse för hur framförallt kapitel tre, som är en sammanställning av olika krav, är uppbyggt. En uppdelning har gjorts i skall-krav och i bör-krav . De förstanämnda kraven måste ett system uppfylla för att över huvudtaget bli aktuellt i en upphandling, de senare är sådana som är önskvärda, men inte direkt tvingande. Vidare har varje krav åsatts ett visst viktningsvärde. Det skall noteras att olika lärosäten kan ha givit samma krav olika vikt, beroende på det enskilda lärosätets prioriteringar. Även om det utförs en syntes så bör det finnas en enkelhet i att på ett effektivt sätt kunna organisera alla variabler som ingår i en sådan syntes därav konstruktionen av ett system med en så kallad mall för ingående variabler. I syntesen har framförallt de senaste årens underlag använts. På grund av den expansiva teknikutvecklingen finns det brister i de tidigare underlagen. Inte på så sätt att dessa skulle vara undermåliga utan mer anpassade efter den teknik som fanns att tillgå i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Det går inte att bortse ifrån att många tidigare bör-krav numera är standard och därmed ett skall-krav .swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectpedagogisk utvecklingswe
dc.subjectLearning management systemswe
dc.subjectlärplattformarswe
dc.subjectkravspecifikationswe
dc.subjectupphandlingswe
dc.titleSyntes och analys av tidigare kravspecifikationer för upphandlingar av LMS inom den svenska högskolan 2000-2004swe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record