Show simple item record

dc.contributor.authorErlich, Catharinaswe
dc.contributor.authorFransson, Torsten H.swe
dc.contributor.authorAmbrén, Andersswe
dc.contributor.authorBrenner, Matsswe
dc.contributor.authorHolmblad, Larsswe
dc.contributor.authorÖstin, Ronnyswe
dc.date.accessioned2008-09-23T08:07:19Z
dc.date.available2008-09-23T08:07:19Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18042
dc.description.abstractDatorer och internet har gjort sitt intrång i alla delar av det moderna samhället under de 10 senaste åren. Oerhörda förändringar och rationaliseringar har genomförts och genomförs i allt snabbare takt. Den moderna människan har ett allt större behov av kontinuerlig utbildning för varierande arbetsuppgifter i olika skeden i livet. Utbildningsväsendet har i många fall följt utvecklingen, t. ex. genom införandet av datorer i olika kursmoment i diverse kurser, men de riktigt stora synergivinsterna avseende människans lärande i det livslånga, rymdlösa perspektivet har ännu inte slagit igenom. Sveriges stora geografiska utsträckning, tillsammans med en låg befolkningstäthet och politiska beslut avseende regionala högskolor, gör att det finns behov av högkvalitetsutbildning på många orter i landet, och att det därigenom byggts upp en utspridd högskolekompetens inom flera olika områden. Antalet potentiella elever på olika orter är dock inte alltid kompatibelt med utbildningarna vid de olika lärosätena. I takt med att det blir allt viktigare att utbilda sig inom olika områden genom livet ökar även behovet att studera från de lokala orter där individen arbetar. Med moderna IT-pedagogiska hjälpmedel finns det idag möjlighet att erbjuda elever utanför de mest centrala studieorterna en högkvalitetsutbildning i ett livslångt perspektiv genom att nyttja kompetens på olika orter i olika delar av utbildningen, och binda samman denna i utbildningsnätverk. Antagligen så kommer de allra flesta studenter även i framtiden att söka sig till de största högskolorna, men även dessa elever kommer i allt större utsträckning att läsa en del specialistkurser via internet på andra högskolor. Trots att många pedagoger, utbildare, forskare och politiker ser den enorma potentialen avseende IT-baserad distansutbildning och dess möjligheter för Sveriges framtid finns det idag ytterst få lysande exempel på hur en sådan utbildning kan genomföras. Bifogad utredning om, och ansökan för medel att utveckla, en IT-baserad distansutbildning inom elkraft och energi har för avsikt att ta fram ett sådant lysande exempel. De föreslagna utbildningsprogrammen kommer att var påbyggnadsprogram från en treårig basutbildning och skall genomföras i en modern IT-baserad utbildningsmiljö i vilken specialistföreläsningar och speciella distanslaborationer via nätet varvas med klassiska lokala hjälpfunktioner, studievägledning, laborationer, grupparbeten och studiebesök. De omvärldsanalyser som genomförts tyder på att den här föreslagna utbildningen kommer att vara i stort sett världsunik inom energi/elkraft-områdena avseende distansupplägget och de IT-baserade pedagogiska delmomenten. Sakinnehållet i de individuella kuserna kommer att baseras på den kompetens som finnes på de olika högskolorna. För att uppnå den höga målsättningen deltagarna har satt upp kommer ett datoriserat utbildningsverktyg att användas för ett flertal moment i kurserna och ett starkt samlande programråd, med en dedicerad programansvarig, kommer att följa upp eleverna i programmet genom kontinuerliga nätbaserade kontakter. Den genomförda utredningens slutledning är att ett flertal högskolor i Sverige är starkt motiverade att gemensamt satsa på framtagandet av IT-baserat distansutbildnings MSc program i energi/elkraft inom ramen för Nätuniversitetet under förutsättning att det ges finansiella möjligheter att genomföra programmet med den unika karaktär som föreslås. För detta genomförande ansöker utredningsgruppen härmed om medel för år 2004-2006 på respektive 805 kSEK, 737 kSEK och 475 kSEK från Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectIT-stödd distansutbildningswe
dc.subjectNätuniversitetetswe
dc.subjectenergi och elkraftteknikswe
dc.titleUtredning om IT-stödda distansutbildningar inom Energi- och Elkraftteknik i Sveriges nätuniversitetswe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record