GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >
Humanistdag-boken 2005 >

”Ich sehe was, was Du nicht siehst.” Text och bild i Günter Grass’ verk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17836

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_17836_1.pdf128KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Ich sehe was, was Du nicht siehst.” Text och bild i Günter Grass’ verk
Authors: Standfuss, Katja
Issue Date: 2005
Publication type: book chapter
Publisher: Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet
Citation: Under ytan: populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning som hölls under Humanistdagarna den 12-13 november 2005 vid Göteborgs universitet / [redaktion: Eva Ahlstedt ...]
Series/Report no.: Humanistdag-boken
18
Keywords: Tyska
ISBN: 91-7360-342-2
ISSN: 1400-4496
URI: http://hdl.handle.net/2077/17836
Appears in Collections:Humanistdag-boken 2005

 

 

© Göteborgs universitet 2011