GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >
Humanistdag-boken 2005 >

Att lyssna på musik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17818

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_17818_1.pdf39KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lyssna på musik
Authors: Lilliestam, Lars
Issue Date: 2005
Publication type: book chapter
Publisher: Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet
Citation: Under ytan: populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning som hölls under Humanistdagarna den 12-13 november 2005 vid Göteborgs universitet / [redaktion: Eva Ahlstedt ...]
Series/Report no.: Humanistdag-boken
18
Keywords: Musikvetenskap
ISBN: 91-7360-342-2
ISSN: 1400-4496
URI: http://hdl.handle.net/2077/17818
Appears in Collections:Humanistdag-boken 2005

 

 

© Göteborgs universitet 2011