GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17786

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_17786_1.pdf367KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning
Authors: Rothenberg, Elisabet
Issue Date: 2008
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Keywords: Undernäring
Äldre
Malnutrition
Aged
Abstract: Sjukdomsrelaterad undernäring drabbar många sjuka äldre. Tillståndet kan obehandlat vara livshotande, leder till minskad funktion och livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet. Evidensbasen för diagnostik och behandling har ökat kraftigt under senare år. Kunskapen om vad som bör göras är tillgänglig. Problemet är att denna inte är tillräckligt spridd. Det gäller slutenvården och i än högre utsträckning kommunal äldreomsorg. Att få tillstånd ett adekvat nutritionsomhändertagande i äldreoms... more
Description: Denna artikel har tidigare varit införd i tidskriften Nordisk Geriatrik 2008:1.
URI: http://hdl.handle.net/2077/17786
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011