GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >
Humanistdag-boken 2004  >

Visionen av nationen i arabisk fi lm


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17752

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_17752_1.pdf52KbAdobe PDF
View/Open
Title: Visionen av nationen i arabisk fi lm
Authors: Tellenbach, Aurora
Issue Date: 2004
Publication type: book chapter
Publisher: Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet
Citation: Vision och verklighet: populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 9-10 oktober 2004 vid Göteborgs universitet / [redigerad av Eva Ahlstedt ...]
Series/Report no.: Humanistdag-boken
17
Keywords: Filmvetenskap
ISBN: 91-7360-329-5
ISSN: 1400-4496
URI: http://hdl.handle.net/2077/17752
Appears in Collections:Humanistdag-boken 2004

 

 

© Göteborgs universitet 2011