GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

Dags att abdikera Ers Dagstidning? En kvalitativ fallstudie av attityden kring ungdomssidorna i Norrköpings Tidningar med syfte att undersöka vilken roll den lokala dagstidningen kan ha i ungdomars vardagsliv.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17651

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_17651_1.pdf747KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dags att abdikera Ers Dagstidning? En kvalitativ fallstudie av attityden kring ungdomssidorna i Norrköpings Tidningar med syfte att undersöka vilken roll den lokala dagstidningen kan ha i ungdomars vardagsliv.
Authors: Gånheim, Maria
Ydestrand, Jasmine
Issue Date: 14-Aug-2008
Degree: Student essay
Series/Report no.: C621
C621
Abstract: Titel: Dags att abdikera Ers Dagstidning? Författare: Maria Gånheim och Jasmine Ydestrand Handledare: Ingela Wadbring Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet med vår studie är att analysera vilken betydelse den lokala dagstidningen kan ha i ungdomars vardagsliv och identitetsskapande. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/17651
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011