GUPEA >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar >
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet >

Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/16953

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_16953_1.pdfAbstract182KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_16953_2.txtPressmeddelande1KbText
View/Open
Title: Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002
Authors: Lorentzon, Thorwald
Issue Date: 2006
University: Göteborgs universitet/University of Gothenburg
Institution: Department of Swedish , Institutionen för svenska språket
Date of Defence: 2006-11-25
Disputation: Stora hörsalen, Humanisten kl. 10.15
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
6
ISBN: 91-87850-30-3
ISSN: 1652-3105
URI: http://hdl.handle.net/2077/16953
Appears in Collections:Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för svenska språket

 

 

© Göteborgs universitet 2011