GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Aktieägarvärde i fokus – svenska börsbolags uppfattningar om värdebaserad styrning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1646

Files in This Item:

File Description SizeFormat
05-06-82M.pdf475KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktieägarvärde i fokus – svenska börsbolags uppfattningar om värdebaserad styrning
Authors: Nordblom, Mia
Johansson, Viktoría
Högberg, Åsa
Issue Date: 2006
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 487316 bytes
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
Abstract: Bakgrund och problem: Under de senaste decennierna har företagens aktieägare alltmer fokuserats och inställningen till att deras förmögenhet bör maximeras har lett till debatt både inom och utanför näringslivet. Fokuseringen har aktualiserat frågor kring hur ekonomistyrningen skall bedrivas för att det investerade kapitalet skall förvaltas på bästa sätt. Value Based Management (VBM), där mått som Economic Value Added (EVA®) ingår, är exempel på en uppmärksammad modell som utvecklats i syfte... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1646
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011