Show simple item record

dc.contributor.authorSoloviev, Svetlanaswe
dc.contributor.authorAndersson, Ulrikaswe
dc.date.accessioned2003-05-28swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:26Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:26Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1612
dc.description.abstractBakgrund: Många svenska företag söker marknader utanför landets gränser. Ett land med stor potential och med ett litet fysiskt avstånd från Sverige är Ryssland. Etablering i Ryssland medför en rad fördelar, men också nya problem och svårigheter. Vi vill med vår studie ta reda på om Ryssland kan vara ett land värd att satsa på för svenska företag. Syfte: Syftet med studien är att lägga en kunskapsbas om Ryssland och dess marknadsmiljö. Vi har för avsikt att redogöra för faktorer som talar för en etablering i Ryssland. Metod: Då vår kunskap i ämnet till en början var begränsad satte vi oss in i undersökningsområdet genom att använda en kvalitativt inriktad fallstudie. Dokument var de främsta informationskällorna. Teori: För att kunna besvara syftet har vi studerat litteratur på området. Vi har valt ut och redogjort för de teorier som vi anser vara mest lämpade. De rör etableringsstrategi, faktorer i marknadsmiljön samt aspekter kring kulturen. Resultat: Rysslands ekonomi har goda tillväxtmöjligheter de närmaste åren men otillräckliga tillväxtutsikter på längre sikt. Den ekonomiska tillväxten är väldigt beroende av oljan och dess prisutveckling. Den politiska situationen är fortfarande ostabil. President Putin arbetar för att centralisera makten och ta kontroll över situationen. På sikt väntas ytterligare reformer för att gynna investeringsklimatet. De ryska kulturella särdragen är många och Ryssland har länge uppfattats som ett annat Europa. De specifika förhållandena i landet kräver specifika etableringsstrategier. Slutsatser: En etablering i Ryssland beror på företagets produkter, hur politiken tolkas och motiven bakom etableringsstrategin. De ekonomiska, politiska och kulturella aspekterna har olika inverkan på de strategier ett företag kan utforma. De ekonomiska aspekternas inverkan på etableringsstrategin är positivt eftersom de inte är begränsande utan visar ett utrymme att spela i. De politiska aspekterna inverkar alltid negativt på etableringsstrategierna då de begränsar spelutrymmet genom lagar och regler. De kulturella aspekterna utgör den praktiska nivån och verkar som nyckeln till framgång. Genom att förstå kulturen och hur människor beter sig kan företagen lättare lyckas med etableringen på långsikt.swe
dc.format.extent507657 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleSvenska företags etablering i Ryssland - utifrån ekonomiska, politiska och kulturella aspekterswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2563swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record