Show simple item record

dc.contributor.authorRauschenbach, Andersswe
dc.contributor.authorJohansson, Fredrikswe
dc.date.accessioned2003-04-10swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:25Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:25Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1611
dc.description.abstractBakgrund och problem: under hösten 2003 skall en folkomröstning hållas där det svenska folket skall ta ställning till huruvida Sverige skall gå med i EMU eller ej. Debatten och forskningen har dock främst kretsat kring samhällsekonomiska konsekvenser av ett medlemskap och huruvida Sverige bör gå med eller ej. Vilka konsekvenserna blir för de svenska företagen och hur dessa förbereder sig har nästan utelämnats i debatten. Syfte: Syftet med uppsatsen blir att undersöka hur ett antal svenska företag förbereder sig inför EMU och hur medvetna de är om vilka konsekvenser ett svenskt EMU-medlemskap skulle medföra för dem som företag. Respondenternas svar skall således även relateras mot de konsekvenser som troligen kommer att inträffa enligt insatta bedömare. Som en mindre del av syftet kommer vi därför även att kartlägga vad tidigare forskning och undersökningar menar blir konsekvenserna för företagen vid ett inträde i EMU. Metod: Analys av sekundärt material i form av tidigare undersökningar och forskning på området samt 18 telefonintervjuer med 17 olika företag och 1 representant för Svensk Handel. Slutsatser: De flesta företag i undersökningen är medvetna om de mest nödvändiga förändringarna och många har också inlett de anpassningar som de måste vidta vid ett svenskt EMU-inträde. De flesta företag väntar dock med många av dessa åtgärder till efter ett beslut om inträde i unionen. Få av företagen har någon djupare insikt i vad EMU innebär förutom rent operativa konsekvenser. Några av företagen saknar dessutom kunskap och insikt i frågor som med största sannolikhet kommer att beröra dem vid ett svenskt EMU-medlemskap. Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie i något av de delområden vi har identifierat. Alternativt kan en studie göras av företag i de länder som från starten var med i EMU angående utfallet av de strategiska aspekterna på en gemensam valuta.swe
dc.format.extent479046 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleDe svenska företagen och EMU - En studie av hur svenska företag förbereder sig för den ekonomiska och monetära unionenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2714swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record