Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Tobiasswe
dc.contributor.authorEklund, Katarinaswe
dc.date.accessioned2004-01-27swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:20Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:20Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1604
dc.description.abstractBakgrund och problem: Utvecklingen från industriföretag mot kunskapsföretag satte fart på frågan berörande de tillgångar som inte syns i den traditionella redovisningen. En av de osynliga tillgångarna är personalen som också kan definieras som humankapitalet. De anställda tillför mycket till företaget, men då de inte kontrolleras av företaget kan de inte tas upp som en tillgång i den traditionella redovisningen. Syfte: Att undersöka hur konsultföretag redovisar humankapital i sina årsredovisningar. Vi har sedan för avsikt att se vilka nyckeltal företagen använder sig av samt i vilken utsträckning ytterligare information om humankapitalet finns beskrivet i årsredovisningarna. Avgränsningar: Vår undersökning kommer att avgränsas till fyra konsultföretag. Sökandet av empiriska fakta kommer uteslutande att hämtas ur respektive företags årsredovisningar. Resultatet av undersökningen kommer endast att behandla information om humankapital som redovisas genom nyckeltal och löpande text. Den studerade perioden begränsas till att omfatta fem år. Endast de modeller som vi anser vara relevanta och mest aktuella för vår uppsats kommer att beskrivas. Metod: Företagens årsredovisningar har studerats utifrån ett excel-ark baserat på nyckeltal från den så kallade Konradgruppen. Resultatet har analyserats mot den teoretiska referensramen, med tyngdpunkt på Konradgruppen. Resultat och slutsatser: Vår undersökning har visat att de granskade företagen beskriver sitt humankapital både i form av nyckeltal och beskrivande text i sina årsredovisningar. De redovisar nyckeltal som förklarar vilka de anställda är i form av deras kön, ålder, utbildningsnivå och hur länge de har arbetat på företaget. Vidare används nyckeltal som berättar om hur mycket varje anställd bidrar till företaget i ekonomiska termer. Vi har funnit att alla de undersökta företagen redovisar en del nyckeltal angående sitt humankapital i form av noter och kommentarer i förvaltningsberättelsen, men de har också valt att redovisa informationen på speciella sidor ägnade åt humankapitalet i årsredovisningen. Förslag till fortsatt forskning: Lämplig framtida forskning anser vi torde vara att undersöka vilka effekter som redovisning av humankapital får för företagen. Intressanta frågeställningar skulle således vara hur priset påverkas vid ett eventuellt förvärv eller hur aktiekursen påverkas när företaget inför denna typ av tilläggsupplysningar i sina årsredovisningar. Det vore även intressant om ytterligare resurser koncentrerades på försök att sätta ett direkt ekonomiskt värde på ett företags humankapital.swe
dc.format.extent522948 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleHur redovisas humankapital i årsredovisningar - en fallstudie av fyra konsultföretag under fem årswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3338swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record