GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Affärssystem - vad styr utnyttjandet? - En uppföljning och jämförande studie av SAP R/3 på Volvo AB


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1602

Files in This Item:

File Description SizeFormat
02-03-62.pdf491KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärssystem - vad styr utnyttjandet? - En uppföljning och jämförande studie av SAP R/3 på Volvo AB
Authors: Larsson, Hanna
Hultkranz, Jenny
Blomquist, Magnus
Issue Date: 2003
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 503653 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Allt fler företag har idag investerat, eller planerar att investera i ett affärssystem. 1996 beslutade Volvo att investera i SAP R/3 som sitt nya affärssystem. På senare tid har forskare riktat viss kritik mot affärssystem och dess användning vilket har lett till att den tidigare okritiska användningen nu har börjat ifrågasättas. Studiens syfte är att genomföra en fallstudie på tre olika bolag inom Volvokoncernen, Volvo Aero, Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar, för att undersöka på vilka sätt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1602
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011