GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Abisko, Björkliden och Riksgränsen. En deskriptiv jämförelse av ekonomistyrningen vid tre svenska fjällänläggningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1565

Files in This Item:

File Description SizeFormat
03-04-77.pdf659KbAdobe PDF
View/Open
Title: Abisko, Björkliden och Riksgränsen. En deskriptiv jämförelse av ekonomistyrningen vid tre svenska fjällänläggningar
Authors: Johansson, Åsa
Gianneschi, Marcus
Issue Date: 2004
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 675515 bytes
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
Abstract: Detta är en deskriptiv och jämförande studie av tre svenska fjällanläggningars ekonomistyrning. Uppsatsen tar ett brett perspektiv på ekonomistyrning och har sin utgångspunkt i öppna system - teorier. Utgångspunkten är att ekonomistyrning handlar om en vilja att påverka beteenden hos individerna i en organisation, så att de hushåller med organisationens knappa resurser på ett sådant sätt att organisationens målsättningar kan uppfyllas. Fjällanläggningarna Abisko turiststation, Björkliden Fjällby... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1565
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011