GUPEA >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar >
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet >

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/15645

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_15645_1.pdfAbstract50KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet
Authors: Erhag, Thomas
Issue Date: 2002
University: Göteborgs universitet/University of Gothenburg
Institution: Department of Law
Juridiska institutionen
Date of Defence: 2002-09-13
Disputation: sal SEB Handels Vasag. 1 kl. 10.15
Publication type: Doctoral thesis
URI: http://hdl.handle.net/2077/15645
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011