Show simple item record

dc.contributor.authorEkelund, Henrikswe
dc.contributor.authorBorg, Gustavswe
dc.date.accessioned2005-02-15swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:24:25Z
dc.date.available2007-01-16T17:24:25Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1543
dc.description.abstractVenture capital är ett relativt nytt begrepp inom den svenska ekonomin. Ordet är, liksom många andra begrepp inom det finansiella området, hämtat från andra sidan Atlanten, där begreppet venture capital är definierat som en ren investeringsform. Vi har i vår uppsats intervjuat fem olika venture-capitalaktörer på den svenska marknaden. I vår undersökning har vi sökt svar på frågor kring kriterier, strategiska val och beslut. Vi har angripit på vår problembeskrivning dels utifrån ett teoretisk och dels utifrån ett praktiskt perspektiv. Uppsatsen bygger på ett teoretiskt ramverk men tyngdpunkten i uppsatsen ligger på att undersöka hur venture-capitalföretagen arbetar i praktiken med dessa faktorer. Uppsatsens fokus ligger på förvandlingen från när en attraktiv investering skall bli en lönsam investering. Det finns en rad olika kriterier, strategier och beslut som bidrar till att skapa en attraktiv investering. En attraktiv investering blir således en grundförutsättning för att kunna skapa en framgångsrik och lönsam investering. Kombinationen av entreprenörernas ”hunger” att lyckas, ledningens ”erfarenhet och skicklighet” att ro ett projekt i hamn, samt finansiärernas möjligheter till att ”binda och riskera kapital” blir med andra ord goda grundstenar för att bygga en framgångsrik investering. Vi har under arbetets gång kommit fram till att en perfekt investering endast kan skapas i samarbetet mellan dessa tre intressenter då vissa förutsättningar råder. Förutsättningar kan vara dels att en växande eller en redan stor marknad för produkten existerar och dels att produkten är skyddbar eller patenterad. I vår undersökning har vi kommit fram till att ledningen/management anses vara det absolut viktigaste kriteriet för att en investering i slutändan skall kunna räknas som lyckad. Vi har också kommit fram till att ledningsteamet har störst inverkan på om ett prospekt kommer att bli finansierad eller ej.swe
dc.format.extent766731 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleVenture Capital & Jakten på den perfekta investeringenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4069swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record