Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Andersswe
dc.contributor.authorHammarstedt, Ulfswe
dc.date.accessioned2005-09-01swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:23:55Z
dc.date.available2007-01-16T17:23:55Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1501
dc.description.abstractArbetet syftar till att undersöka hur rekryterare arbetar med rekrytering, om det sker objektivt och med socialt ansvarstagande. Undersökningen avgränsas till grovgallring av kandidater i ekryteringsprocessen. Arbetet är genomfört med en kvalitativ metod och verktyget som används är strukturerade intervjuer. Sju respondenter ingår i undersökningen och representerar både den privata marknaden för rekryterare och Arbetsförmedlingen. Den empiriska informationen tolkas utifrån vår teoretiska referensram. Det är beslutsteori, rekryteringsteori, kultur och social norm, intressentgruppsteori, dygd och etik, kvalitetsteori och slutligen teori om Corporate Social Responsibility. Resultatet är att det är det fullt möjligt att göra en rekrytering objektiv och med socialt ansvarstagande både i teori och praktik. Genom att göra hela rekryteringsprocessen så objektiv som möjligt säkerställer arbetsgivaren att den personen som börjar sin nya tjänst är den som är mest lämpad och har de kvalifikationer som krävs för att klara av arbetet. Det sociala ansvarstagandet ligger i att alla inblandade tjänar på det. En vakans måste inte per automatik fyllas omgående. Saknar kandidaterna rätt kvalifikationer kan en tillsättning skada både kandidat och företag. Genom en så välgjord matchning som möjligt mellan kandidat och arbetsgivare minskar risken för felrekryteringar. Syftet för de privata rekryteringsföretagen är att bedriva sin verksamhet i ett långsiktigt perspektiv. Genom att skapa relationer mellan sig och sina kandidater samt uppdragsgivare kan de behålla eller till och med öka sina marknadsandelar.swe
dc.format.extent65 pagesswe
dc.format.extent1209624 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.subjectCorporate social responsibilityswe
dc.subjectCSRswe
dc.subjectEtikswe
dc.subjectKvalitéswe
dc.subjectRekrytering och Socialt ansvar.swe
dc.titleObjektiv rekrytering - Är det möjligt?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4380swe
dc.subject.svepBusiness studiesswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record