Show simple item record

dc.contributor.authorForsberg, Jennyswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:59:19Z
dc.date.available2007-01-16T16:59:19Z
dc.date.issued2000swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1389
dc.description.abstractInternet har under de senaste åren förvandlats till en global marknadsplats med människor som utväxlar information och gör affärer, dygnet runt, året runt. Informationsteknologin och Internet öppnar nya möjligheter för företag att marknadsföra, sälja och distribuera sina produkter och tjänster, att nå nya kunder och kommunicera med de befintliga. I och med Internet och möjligheten att bedriva handel över interaktiva medier glömmer många företag att handel rör sig om relationer och inte om bara teknik. De som ansvarar för utveckling av e-handel har många gånger den tekniska kompetens som krävs men saknar kunskap om hur ett företag sätter en kundrelation i centrum av en satsning på elektronisk handel. Ett tillvägagångssätt för att sätta kundrelationen i fokus vid elektronisk handel är individanpassning av en webbplats. Genom individanpassning kan ett företag lära känna kunden och kunden får i sin tur ett innehåll på webbplatsen som svarar mot sina preferenser, intressen och behov. Uppsatsen bygger på antagandet att individanpassning vid elektronisk handel har sitt fokus vid etableringen av en kundrelation. Syftet är att undersöka vilka olika komponenter som system för elektronisk handel (e-handel) använder för att möjliggöra individanpassning och undersöka på vilket sätt dessa kan bidra till att etablera en kundrelation. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod i form av ett antal djupintervjuer som genomförts med representanter från respektive företag som står bakom de olika systemen. Individanpassning handlar om att tillhandahålla ettswe
dc.format.extent324708 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleTala med dina kunder inte om dem- en kvalitativ studie om individanpassning vid elektronisk handelswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1997swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record