Now showing items 1-1 of 1

    • Modell för behovsinventering 

      Falkäng, Joakim; Fridell, Johan (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
      Projektet Modell för behovsinventering fokuserar på hur landets lärosäten, i dialog med andra aktörer, med större precision ska utveckla kunskap för att tillgodose behov av högre utbildning. Behovsinventering syftar till ...