Now showing items 1-1 of 1

    • Våra projekt 2002 - 2005 

      Unknown author (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2005)
      Skriften innehåller kortfattade beskrivningar av 58 utvecklingsprojekt inom IT-stödd distansutbildning som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet finansierat mellan 2002 -2005.