Now showing items 1-1 of 1

    • Vad händer om Nätuniversitet försvinner? -en konsekvensanalys 

      Paulsson, Jonas (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008-03)
      Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har på uppdrag av Utbildningsdepartementet gjort en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att ta bort kursdatabasen netuniversity.se med svenska högskolors ...