Now showing items 1-1 of 1

    • Slutrapport: Mentor adeptprogram för lärosäten 

      Malmström, Bo (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2005)
      Två större lärosäten (mentorerna Högskolan i Gävle och Örebro universitet) ska på ett systematiskt sätt låta storleksmässigt små lärosäten, adepterna, ta del av deras erfarenhet och kompetens inom området IT-stödd ...