Now showing items 1-1 of 1

    • Verksamhetsförlagd lärarutbildning och specialpedagogisk kunskap 

      Ahlberg, Ann; Målqvist, Mabel; Welin, Anita (2005)
      I den förnyade lärarutbildningen ska alla studenter tillägna sig specialpedagogisk kunskap och kompetens. Enligt lärarutbildningskommitténs betänkande är det nödvändigt, eftersom den stora utmaningen i dagens skola ...