Now showing items 1-1 of 1

    • Ett system för att hantera digitala lärresurser baserat på Open source 

      Brahm, Per (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2006)
      Initiativtagarna till denna förstudie vill verka för att ta fram en lösning för att hantera digitala lärresurser baserad på Open Source. Syftet för förstudien är dels att ta fram en första kravspecifikation för en lösning ...