GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >
langue.doc >

Engelska översättningsmotsvarigheter till de svenska orden hit/dit


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/122

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nilsson_I_2003.pdf238KbAdobe PDF
View/Open
Title: Engelska översättningsmotsvarigheter till de svenska orden hit/dit
Authors: Nilsson, Ingrid V
Issue Date: Nov-2003
Extent: 244096 bytes
Abstract: Av intresse för studiet av översättning och dess problematik är granskning av språkspecifika uttryck. Denna undersökning koncentrerar sig på frågor beträffande översättningar mellan engelska och svenska av de svenska orden hit och dit: Vid översättning till engelska, översätts hit och dit alltid med here och there? Vid översättning från engelska till svenska, hur ofta översätts here och there med här och där, och hur ofta med hit eller dit? Finns det andra översättningsvarianter? För att ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/122
Appears in Collections:langue.doc

 

 

© Göteborgs universitet 2011