GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Kandidatuppsatser >

Den ”goda” vuxenutbildningen. Om utvärdering som styrverktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/117

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2005_Den_goda_vuxenutbildningen.pdf360KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den ”goda” vuxenutbildningen. Om utvärdering som styrverktyg
Authors: Oldberg, Lena
Issue Date: 2005
Extent: 368958 bytes
Keywords: vuxenutbildningen
Kunskapslyftet
utvärdering
styrverktyg
Abstract: På senare tid har den svenska vuxenutbildningen genomgått en förändring, mestadels karaktäriserad av en ökad decentralisering, individualisering och flexibilitet. Som igångsättare för denna förändring fungerade Kunskapslyftet, en landsomfattande utbildningsreform som skulle vidareutbilda vuxna, lågutbildade arbetslösa. Kommunerna fick ansvar för genomförandet av Kunskapslyftet i den egna kommunen. När projektet skulle utvärderas fick kommunerna av Skolverket en rapportmall att fylla i. Denna v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/117
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011