GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Kandidatuppsatser >

Att vara kvinna på toppen – åtta kvinnor på toppositioner berättar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/111

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2005_Att_vara_kvinna_pa_toppen.pdf191KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att vara kvinna på toppen – åtta kvinnor på toppositioner berättar
Authors: Lindskog, Marie
Issue Date: 2005
Extent: 196393 bytes
Keywords: kvinnor
topposition
underrepresentation
karriär
Abstract: Med bakgrund i kvinnors rådande underrepresentation på toppositioner, syftar denna studie till att nå fördjupad kunskap om kvinnor som innehar sådana positioner. Genom åtta kvalitativa intervjuer skapades en föreställning om hur det som kvinna är att befinna sig på topposition och om hur vägen dit kan te sig. Resultatet påvisar betydelsen av ett begåvat initiativtagande snarare än stora karriärambitioner samt förmågan att hantera en minoritetsposition. Förslag för att öka andelen kvinnor på topp... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/111
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011