GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning >

Att undervisa om livscykler i skolår 1-5, kunskapsbas och undervisningsförslag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10631

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_10631_1.pdf2026KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa om livscykler i skolår 1-5, kunskapsbas och undervisningsförslag
Authors: Björn, Andersson
Eva, Nyberg
Issue Date: Sep-2006
University: Göteborgs universitet
Institution: Enheten för ämnesdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik
Publication type: report
Publisher: Göteborgs Universitet
Series/Report no.: Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
7
Abstract: Rapporten inleds med en utförlig ämnesdidaktisk analys av området livscykler inklusive en översikt över viktiga ämnesdidaktiska forskningsresultat som beskriver elevers s.k. vardagsbegrepp om vad som är levande, befruktning och faser av olika organismers livscykler. Sedan ges ett stort antal förslag till lektioner som belyser olika aspekter av begreppet livscykel. Centralt är att eleverna har hand om egna växter och smådjur och iakttar hur de utvecklas och i en del fall ger upphov till en ny liv... more
ISSN: 1651-9531
URI: http://hdl.handle.net/2077/10631
Appears in Collections:Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning

 

 

© Göteborgs universitet 2011