GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning >

Att undervisa om geometrisk optik, kunskapsbas och undervisningsförslag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10630

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_10630_1.pdf1063KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa om geometrisk optik, kunskapsbas och undervisningsförslag
Authors: Björn, Andersson
Frank, Bach
Issue Date: May-2004
University: Göteborgs universitet
Institution: Enheten för ämnesdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik
Publication type: report
Publisher: Göteborgs Universitet
Series/Report no.: Ämnesdidaktik i praktiken : nya vägar för undervisning i naturvetenskap
6
Abstract: Rapporten inleds med en utförlig ämnesdidaktisk analys av området geometrisk optik, inklusive en översikt över viktiga ämnesdidaktiska forskningsresultat som beskriver elevers s.k. vardagsbegrepp om ljuset och dess egenskaper. Sedan framställs en sekvens av lektioner som exemplifierar hur kunskap om elevers vardagsbegrep kan användas då man undervisar om geometrisk optik i skolår 6-9. En fyllig problemsamling och några elevtexter ingår också.
ISSN: 1651-9531
URI: http://hdl.handle.net/2077/10630
Appears in Collections:Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning

 

 

© Göteborgs universitet 2011