GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >

Humanistdag-boken 2002 : [34]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Humaniora - en akademisk fråga

I Humanistdag-boken nr 15, 2002, möter vi olika texter som kretsar kring kunskap, bildning och utbildning.
Boken innehåller 34 av de populärvetenskapliga föredrag som hölls under Humanistdagarna 2002.

Humaniora - en akademisk fråga Humanistdag-boken nr 15. Göteborgs universitet 2002. Boken har utgivits av Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet till Humanistdagarna 12-13 oktober 2002. Redigerad av Eva Ahlstedt ... För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare.
© Copyright: Författarna och Humanistiska fakultetsnämnden
Tryckeri: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2002 ISSN 1400-4496 ISBN 91-7360-310-4

 

 

© Göteborgs universitet 2011