GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >

Humanistdag-boken 2003 : [50]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Gränser
Temat för humanistdag-boken 2003 är gränser – ett begrepp som inbjuder till många olika tolkningar och infallsvinklar.

Humanistdag-boken nr 16, 2003 innehåller 49 av de populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning som hölls under Humanistdagarna 4–5 oktober 2003 vid Göteborgs universitet. Redigerad av Eva Ahlstedt ... För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare.
© Författarna och humanistiska fakulteten Tryckeri Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2003
ISSN 1400-4496 ISBN 91-7360-318-X

 

 

© Göteborgs universitet 2011