Vision och verklighet
Temat för humanistdag-boken 2004 är vision och verklighet. Inom olika områden och med många varierande infallsvinklar har de olika medverkande inspirerats av visionernas möte med verkligheten.

Recent Submissions

View more