GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Ajax på webben undersökt och analyserat


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1054

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr_3_AW.pdf1552KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ajax på webben undersökt och analyserat
Authors: Wahlin, Andreas
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 39 pages
1589342 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Ajax
XMLHttpRequest
JavaScript
klient-server
asynkron
webb
Abstract: En ny term, Ajax, har dykt upp inom webbutveckling. Den utlovar något fundamentalt nytt för vad som är möjligt på webben, och säger att webbapplikationer nu kan komma nära applikationer man finner i persondatorer, med avseende på smidighet och respons. Detta sker genom asynkron kommunikation mellan klienten (webbläsaren) och servern. Är Ajax något nytt, hur kommer Ajax att påverka webben och finns det existerande teorier som går att applicera på Ajax? Uppsatsen besvarar dessa frågor genom litte... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1054
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011