<p>Nyhetsbrevet Arkeologen utges av Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Göteborgs universitet. Nyhetsbrevet har som uppgift att spegla den västsvenska arkeologiska och antikvetenskapliga verksamheten. <br/> Ansvarig utgivare: Kristian Kristiansen <br/> Redaktör hösten 2007/våren 2008: Maria Persson (<a href="mailto:maria.persson@archaeology.gu.se">maria.persson@archaeology.gu.se</a>) <p>

Recent Submissions

 • Arkeologen (Årg. 1. Nr. 5-6 December 1995) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för arkeologi, 1995-12)
  Från redaktionen...3 Rådaresolutionen. Av Kristian Kristiansen...4 Arkeologi och riksväg 40: Om intentioner, samarbetsformer och resultatet av en mycket lång promenad. Av Kjell Edvinger och Tore Artelius...7 Arkeologi ...
 • Arkeologen (Årg. 1. Nr. 4 Augusti 1995) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för arkeologi, 1995-08)
  Från redaktionen... 3 På tal om vetenskaplig auktoritet...! Av Ola W. Jensen...4 Rapport från "Ancient DNA III". Av Per Persson...14 Rapport från institutionens första sommarkurs. Av Anders Strinnholm...18 Profess ...
 • Arkeologen (Årg. 1. Nr. 3 Maj 1995) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för arkeologi, 1995-05)
  Från redaktionen... 3 Det västsvenska forskningssamarbetet...4 Långt borta och nära -gudaoffer och vardagsting från bronsåldern. Av Peter Jankavs...7 Rapport från den kommunikativa arkeologin. Av Björn Andersson...10 En ...
 • Arkeologen (Årg. 2. Nr. 3 Juni 1996) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för arkeologi, 1996-06)
  Från redaktionen...3 Minnesanteckningar från Rådamötet 1996- 04-19 Av Karl-Göran Sjögren och Kristian Kristiansen...4 En jämförande studie i hällristningsvård - villkor och förutsättningar i Norrköping och Tanum. Av ...
 • Arkeologen (Årg. 2. Nr. 2 April 1996) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för Arkeologi, 1996-04)
  Från redaktionen...3 They "gotta" be kidding! Av Lou Schmitt...4 Den arkeologiska verksamheten i Jönköpings län. Av Ann-Marie Nordmann...7 Forsknings- och uppdragsverksamhet på Lödöse museum. Av Peter Nissen...11 En ...
 • Arkeologen (Årg. 2. Nr. 1 Februari 1996) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för Arkeologi, 1996-02)
  Från redaktionen...3 Fångstfolk och bönder 8000-2000 bc. Om ett nytt stenåldersprojekt. Av Karl-Göran Sjögren... 4 Den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Skaraborgs länsmuseum. Av Ylva Nilsson... 7 Arkeologi i ...
 • Arkeologen (Årg. 12. Nr. 1 Nov-dec 2007) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur, 2007-11)
  Innehåll Nr 1-07 *Från redaktionen 3 *SvensktHällristningsForskningsArkiv, Ulf Bertilsson 4 *Digitala tidsresor: Nya strategier för Arkeologin och Kulturmiljövården, Per Stenborg 8 *Apocalypto- Mel Gibsons maya kontra ...
 • Arkeologen (Årg. 13. Nr. 2 Oktober 2008) 

  Unknown author (Göteborgs universitet/Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur, 2008-10)
  Innehåll Nr 2-08 Från redaktionen 3 * Speglingar av handikapp inom svensk arkeologi- en studie i arkeologins utmark, Björn Johansson 4 * Från vita bussar till friluftsliv – utgrävningen av ett flyktingläger från Andra ...
 • Arkeologen (Årg. 13. Nr. 1 Mars 2008) 

  Unknown author (University of Gothenburg. Faculty of Arts, 2008-03)
  Innehåll Nr. 1-08 Från redaktionen ........................................... .... ..3 Gräv där du står – mikroutgrävningarnas möjligheter, Anita Synnestvedt .................. .... ..4 När du letar efter röka… Parkeologi ...